Przedstawiciele Kadry Nauczycielskiej
Print Email

Nasi nauczyciele

Główną grupą docelową projektu są nauczyciele szkół średnich. Zaproszenie do uczestnictwa w projekcie zostało ogłoszone w krajach w nim uczestniczących. Nauczyciele mają dostęp do pomocy naukowych umieszczonych na serwerze.

Wśród najbardziej zmotywowanych w edukacji nauczycieli, wybierzemy rocznie, średnio 3-4 z nich z danego kraju. Zostaną oni przeszkoleni, po angielsku, na europejskim szczeblu projektu w corocznych sesjach. W krótkim czasie zaczną pełnić funkcję “Przedstawicieli Kadry Nauczycielskiej” (PKN) do szkolenia nauczycieli w ich narodowym języku. PKN powinni dążyć do organizowania swoich sesji szkoleniowych w ramach narodowego systemu edukacyjnego. Przeszkoleni nauczyciele będą wspierać pracę szkół pilotażowych.

Lista PKN.

List of contributions.