Szkoły pilotażowe
Print Email

Szkoły pilotażowe

Zaproszenie do uczestnictwa w projekcie zostało ogłaszone w krajach partnerskich. Zainteresowani nauczyciele szkół średnich będą mieli dostęp do wstępnych materiałów zgromadzonych na serwerze. Wybrani nauczyciele programu pilotażowego dokonają przekładu ulotek opisujących multimedialnie wyniki projektu na ich języki narodowe. Dodatkowo, oczekuje się od nich testowania i przystosowania tych pomocy naukowych w ich własnych klasach. Ta pedagogiczna praca będzie wspierana przez fundusz zgromadzony w projekcie MINERVA. Wszystkie materiały będą dostępne na serwerze, zarówno w wersji angielskiej jak i narodowej, pod odpowiedzialnością koordynatora. Dla nauczycieli szkół pilotażowych zostanie utworzona internetowa „gorąca linia”, aby odpowiedzieć na każde pytanie związane z EU-HOU w ciągu trzech dni roboczych.

Kliknij tutaj aby się zarejestrować.

Lista zarejestrowanych szkół pilotażowych