Poszukiwani nauczyciele do programu obserwacji zdalnie sterowanymi radioteleskopami!!!


Poszukujemy nauczycieli zainteresowanych wykorzystaniem zdalnie sterowanych radioteleskopów w Onsali i w Jodrell Bank. Chętni, z mentalnością odkrywców, dysponujący stałym łączem internetowym oraz umiejętnością posługiwania sie komunikatorami np. gg i Skype proszeni są o kontakt z This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

radiotele.jpg

Onsala Space Observatory 2-m Telescope
7mandlovell.jpg

Jodrell Bank Observatory 7-m Telescope