Uczniowie ze szkół pilotażowych EU-HOU wśród laureatów konkursu Catch a Star 2007 !!!

Trzy zespoły ze szkół współpracujących z programem EU-HOU: Piotr Luboń i Piotr Skonieczka (nauczyciel Krzysztof Rochowicz), Marta Kotarba (nauczyciel Grzegorz Sęk) i Paulina Sowicka (nauczyciel Grzegorz Sęk) znalazły się wśród laureatów tegorocznego konkursu  ESO i EAAE Catch a Star 2007. Serdecznie gratulujemy!