Hands On Universe - szkolenia dla nauczycieliW ramach programu Lifelong Learning Programme (Uczenie się przez całe życie), EU-HOU przeprowadził w Paryżu na Uniwersytecie Piotra i Marii Curie trzy szkolenia dla nauczycieli przedmiotów ścisłych. Dwa pierwsze odbyły się w listopadzie 2010 i styczniu 2011. Trzecie miało miejsce w czerwcu br.

Celem szkoleń było rozbudzenie w młodych ludziach - ich uczniach - pasji poznawczej, ale również zwiększenie kompetencji samych nauczycieli, podniesienie kwalifikacji w takich dziedzinach jak astronomia, fizyka, matematyka i technologie informacyjno-telekomunikacyjne.

paryz.jpg
Widok z obserwatorium na Sorbonie, które odwiedzili uczestnicy kursu.
Fot. Rita Guerra

Uczestnicy przyjechali z Portugalii, Rumunii, Bułgarii, Wielkiej Brytanii, Belgii, Grecji, Hiszpanii i Polski. 24 nauczycieli przez tydzień słuchało wykładów z astronomii, poznawało, ćwiczyło i testowało przykładowe zadania, które można przeprowadzać z uczniami na różnym poziomie wiedzy. Główną pomocą naukową był program SalsaJ, który służył do rozwiązywania teoretycznych i praktycznych zadań. Nauczyciele mierzyli odległości we Wszechświecie, odległości do supernowych i cefeid, zapoznawali się z obserwacjami słonecznymi, ciemną materią, mierzyli kratery uderzeniowe na Ziemi i innych obiektach Układu Słonecznego, metodą prędkości radialnych i metodą tranzytów szukali planet pozasłonecznych.

galileoskop.jpg
Uczestnicy składali samodzielnie galileoskopy.
Fot. Marian Talar

Kursanci przeprowadzali również zdalne obserwacje na żywo na 2.3-metrowym radioteleskopie w Onsali w Szwecji, który powstał właśnie na potrzeby uczniów do badań neutralnego wodoru na 21-cm oraz obserwacje 2-metrowymi teleskopami Faulkesa położonymi na Hawajach i w Australii. Położenie tych teleskopów na antypodach pozwala europejskim uczniom prowadzić obserwacje, gdy u nas jest dzień. Z taką wiedzą nauczyciele mogą starać się o własny czas na teleskopach i przeprowadzać z uczniami własne obserwacje.

Uczestnicy budowali także spektroskopy z elementów dostępnych w każdym domu i składali galileoskopy. Galileoskopy to małe teleskopy sprowadzone do wielu państw europejskich z okazji Międzynarodowego Roku Astronomii 2009, które wciąż są do kupienia w Polsce. Atrakcją dla wszystkich było również zwiedzanie Sorbony i jej zabytkowego obserwatorium oraz kolacja w restauracji na wieży Eiffla. Dzięki treningom HOU nauczyciele nawiązali kontakty między sobą - tak ludzie z różnych krajów jak i z tych samych, bo przed przyjazdem na szkolenia nie znali się.

lecture.jpg
Ćwiczenia praktyczne przeplatane były wykładami.
Fot. Magdalena Ulema

Zainteresowani składali formularze do Service de Formation Continue UPMC i po wstępnej rejestracji mogli aplikować o grant Comenius do Narodowej Agencji Programu Comenius (w Polsce: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji). Przyznany grant pozwalał na pokrycie kosztów podróży, pobyt w Paryżu i udział w szkoleniach. Najbliższe sesja szkoleniowa, do udziału w których można się zgłaszać, odbędzie się w marcu 2012 r. w Portugalii i w kwietniu 2012 r. w Paryżu. Informacji należy szukać na stronie internetowej EU-HOU, stamtąd What is EU-HOU, a dalej warto odwiedzić News oraz Training sessions. Informacje w języku polskim o tych kursach znajdują się tutaj.

Zachęcamy wszystkich nauczycieli do brania udziału w szkoleniach EU-HOU.


Lifelong Learning Programme jest programem edukacyjnym wprowadzonym przez Komisję Europejską jest on kontynuacją programu Socrates II.

Narodowa Agencji Programu Comenius jest w Polsce reprezentowana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Wszelkie informacje jak zdobyć grant na wyjazd można znaleźć na stronie Comenius w dziale Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej. Strona zawiera dokładny opis procedury, formularz elektroniczny wniosku o grant, który należy złożyć w wersji elektronicznej i papierowej oraz wiele dodatkowych informacji, a także punkt dostępu do bazy kursów Comenius - Grundtvig i innych. Tutaj znjaduje się plik pdf wyjaśniający krok po kroku jak należy wypełnić formularze.