FRSE    ERKiI   MEN 


Istotnym pomysłem pedagogicznym leżącym u podstaw projektu jest praktyczne wykorzystanie (Hands-On) prawdziwych danych astronomicznych w szkole. Te dane są dostępne w każdym ćwiczeniu lub mogą zostać uzyskane on-line – lub zamówione i otrzymane w ciągu paru dni – przez internet z wyspecjalizowanych stron w Europie i na świecie. Zaproponowane tutaj ćwiczenia są zainspirowane przez badania naukowe (europejskie o ile to możliwe), zostały przygotowane przez naukowców i przystosowane oraz przetestowane przez nauczycieli z krajów partnerskich. Zadaniem tych ćwiczeń nie jest przekazywanie obszernej wiedzy z kursu astronomii, ale raczej zmobilizowanie uczniów do odkrywania czym jest praca naukawa, jak przyjmować i interpretować dane podczas kursów fizyki i matematyki.

W celu przetwarzania danych astronomicznych w szkole jest rozwijane proste oprogramowanie dydaktyczne i ono jest używane jako narzędzie w kilku ćwiczeniach.There are no articles in this category. If subcategories display on this page, they may contain articles.

Subcategories