FRSE    ERKiI   MEN 


Jeśli korzystają Państwo w czasie zajęć szkolnych z naszych materiałów, prosimy o przeprowadzenie, opracowanie i przesłanie nam wyników specjalnej ankiety pozwalającej ocenić przydatność naszych propozycji. Bardzo interesuje nas opinia Państwa i Państwa uczniów!
Jeśli mają Państwo pytania czy wątpliwości, proszę kontaktować się z nami korzystając z adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Mierzenie odległości do cefeid
Email

Jak zmierzyć Wszechświat: odległości do cefeid

Weronika Śliwa
Jak zmierzyć odległość do gwiazd? A do innych niż nasza galaktyk? Zwykle trudno się kierować jasnością kosmicznego obiektu - przecież na niebie tak samo może wyglądać bardzo jasny, ale daleki obiekt i drugi słabszy, ale położony bliżej.
Zależność okres - jasność dla cefeid Cefeida
IAY09 - logo
  Przez setki lat uczeni nie wiedzieli więc nawet, że każda z gwiazd jest w innej odległości od Ziemi - uważano, że znajdują się one wszystkie na jednej, obracającej się sferze. W XIX wieku udało się wreszcie metodami geometrycznymi zmierzyć odległość do pierwszych kilku gwiazd i w przybliżeniu zbadano kształt i rozmiary naszej Galaktyki - Drogi Mlecznej. Wkrótce pojawił się jednak następny problem: czy widoczne na nocnym niebie mgliste "chmurki" - mgławice są obiektami znajdujacymi się wewnątrz Galaktyki, czy też może niektóre z nich to inne galaktyki podobne do naszej. Tę kwestię rozstrzygnęły dopiero badania cefeid - niezwykłych pulsujących gwiazd - wykonane w 1912 roku przez amerykańską uczoną Henriettę Leavitt. Dzięki jej odkryciu udało się zmierzyć odległość do mgławicy Andromedy i Wielkiego Obłoku Magellana, które okazały się oddzielnymi od naszej galaktykami. Teraz, dzięki danym dotyczącym gwiazd z Wielkiego Obłoku Magellana takie badanie możemy wykonać i my. Wystarczy tylko poznać własności cefeid.

Jak zmierzyć Wszechświat: odległości do cefeid
  CurveExpert - prosty, darmowy program dopasowujący zadaną funkcję do danych

Wszelkie pytania dotyczące ćwiczenia prosimy nadsyłać e-mailem na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 
Program nauczania/Przedmioty:
Fizyka i astronomia - szkoła ponadgimnazjalna
Podstawa programowa: Energia i jej przemiany. Transport energii.
Temat: Fala płaska i kulista, natężenie fali.
Podstawa programowa: Budowa i ewolucja Wszechświata. Temat: Odległości we Wszechświecie.
Postawa programowa: Narzędzia współczesnej fizyki i ich rola w poznawaniu mikro- i makroświata.
Temat: Współczesne obserwatoria astronomiczne.

Aktualizacja: 1.07.2006  –  Agnieszka Majczyna i Mirosław Należyty, "AgaMir", webmasterzy  pl.euhou.net.